Sơn trắng nội thất

Sơn trắng nội thất
01/11/2022 167 lượt xem

Tên sản phẩm khô nhanh khô vừa cách dùng tỷ lệ pha
Lót trắng CN     Lót trắng CN + Dung môi  
Lót trắng PU     Lót trắng PU + Cứng + Dung môi  
Trắng bóng 1TP     Trắng bóng 1TP + Dung môi  
Trắng mờ 1TP     Trắng mờ 1TP + Dung môi  
Trắng bóng 2TP     Trắng bóng 2TP + Cứng + Dung môi  
Trắng mờ 2TP     Trắng mờ 2TP + Cứng + Dung môi  

 

Top
X