Sơn trắng ngoại thất

Sơn trắng ngoại thất
01/11/2022 166 lượt xem

Tên sản phẩm khô nhanh khô vừa cách dùng tỷ lệ pha
Lót trắng ngoài trời     Lót trắng NT + Cứng đức+ Dung môi  
Trắng bóng 2K ngoài trời     Trắng bóng 2K NT + Cứng 2K + Dung môi  
Trắng mờ 2K ngoài trời     Trắng mờ 2K NT + Cứng 2K + Dung môi  

 

Top
X